Math Bits ha estat desenvolupat per un equip multidisciplinar de reconeguts investigadors en didàctica de les matemàtiques i ciències de l’aprenentatge, professors i desenvolupadors de tecnologia educativa.

Encara que són moltes les persones implicades en aquest nou projecte, ens agradaria destacar especialment als experts en didàctica de les matemàtiques i ciències de l’aprenentatge:

Pablo Beltrán-Pellicer

Pablo Beltrán-Pellicer

Professor a l’àrea de Didàctica de les Matemàtiques a la Universitat de Saragossa i professor del CEIP Val de la Atalaya. Les seves línies de recerca inclouen l’anàlisi i el disseny de seqüències d’ensenyament i aprenentatge.

Sergio Martínez-Juste

Sergio Martínez-Juste

Professor a l’àrea de Didàctica de les Matemàtiques a la Universitat de Saragossa i professor de l’IES Pilar Lorengar, de Saragossa. Desenvolupa la seva recerca en el camp de la proporcionalitat.

Eva Cid

Eva Cid

Professora titular jubilada i actualment col·laboradora de l’àrea de Didàctica de les Matemàtiques a la Universitat de Saragossa. Experta en didàctica dels nombres enters, investiga l’ensenyament i l’aprenentatge de l’àlgebra.

José M. Muñoz-Escolano

José M. Muñoz-Escolano

Professor de l’àrea de Didàctica de les Matemàtiques a la Universitat de Saragossa. Les seves línies de recerca inclouen l’anàlisi de llibres de text i de recursos per a l’ensenyament de les matemàtiques, així com el disseny de seqüències didàctiques.

Antonio M. Oller-Marcén

Antonio M. Oller-Marcén

Professor del Centre Universitari de la Defensa de Saragossa. Doctor en Didàctica de les Matemàtiques. Desenvolupa el seu treball en el camp del pensament numèric i algebraic, i de la història de l’educació matemàtica.

Alberto Arnal-Bailera

Alberto Arnal-Bailera

Professor a l’àrea de Didàctica de les Matemàtiques a la Universitat de Saragossa. Les seves línies de recerca inclouen l’anàlisi i el disseny de seqüències d’ensenyament i aprenentatge de geometria, i com hi influeix la introducció de programari de geometria dinàmica.

Rafael Escolano

Rafael Escolano

Professor titular jubilat i actualment col·laborador de l’àrea de Didàctica de les Matemàtiques a la Universitat de Saragossa. Ha fet una extensa recerca sobre la didàctica del nombre racional i sobre la formació del professorat.

Héctor Ruiz Martín

Héctor Ruiz Martín

Director de la International Science Teaching Foundation. Especialista en neurociència i psicologia cognitiva de la memòria i aprenentatge en contextos educatius. Investiga el desenvolupament i l’aplicació de mètodes i recursos educatius basats en l’evidència científica.

Núria Begué Pedrosa

Núria Begué Pedrosa

Professora a l’àrea de Didàctica de les matemàtiques a la Universitat de Saragossa. La seva línia de recerca se centra en la didàctica de la probabilitat i l’estadística, que es completa amb els seus interessos en el domini afectiu en educació matemàtica.

Mónica Arnal-Palacián

Mónica Arnal-Palacián

Professora a l’àrea de Didàctica de les matemàtiques a la Universitat de Saragossa. Desenvolupa la seva recerca en l’ensenyament i l’aprenentatge del límit, tant de les successions com de les funcions.